Usluge


Više od 15 godina iskustva u poslovanju s nekretninama jamči kvalitetno pružanje usluga u kupoprodaji nekretnina.

Kod prodaje nekretnina pružamo usluge stručnog savjetovanja glede:

  • dokumentacije,

  • izlazimo na teren i fotografiramo nekretninu, nakon čega je plasiramo na tržište.

Obratite nam se isto ukoliko kupujete nekretninu, usluge koje pružamo sljedeće su:

  • savjetovanje i pronalazak optimalne ponude za kupca

  • obilazak nekretnina zajedno s kupcem nekretnina

  • sagledavanje svih aspekata nekretnina u ponudi i pomoć pri odlučivanju kod konačnog izbora

  • sređivanje dokumentacije

  • sva potrebna podrška.

 

Iz gore navedenih razloga posjetite našu agenciju u samom centru Poreča i uvjerite se u kvalitetu usluge!

 

 

Nekretninu?
Nekretninu?
s našom ponudom!